Αρχείο εφημερίδων

Μικρά εφημερίς 10 Ιουνίου 1900 Αριθ.28

Αί εκρομαί είς τον αϊ Συμυό είς την ημερησίας διάταξιν – Κάθε Κυριακήν μεταβαίνουν εκεί και διασκεδάζουν ανά δύο και τρείς παρέες – Σήμερον διασκεδάζουν εκεί απάνω περισσότεροι των 100 ανθρώπων . –Το νερό του άϊ Συμιού είναι κάτι μοναδικόν. Εμπορεί και νεκρόν ναναστήση . –Είναι πηγαίον ,απ’ το ιστορικόν πηγάδι που αναφαίρει και το δημοτικόν  τραγούδι:

Στον άϊ Συμιό στον Πλάτανο

Είν’ ΄ένα πηγαδάκι

Που πάνε τα κλεφτόπουλα

Και πίνουνε νεράκι

Στο φύλλο της την Κυριακή 3 Αυγούστου 1908 κάνει αναφορά στο πανηγύρι του Άη Συμιού και στον Σάββα Στουρνάρα.

Στο φύλλο της την Κυριακή 3 Αυγούστου 1908 κάνει αναφορά στο πανηγύρι του Άη Συμιού και στον Σάββα Στουρνάρα.

Από την ιστορικήν πανήγυριν του Αγίου Συμεώνος του Μεσολογγίου - Περί ης εγράφομεν ει το φύλλον της 13 Ιουλίου.Ο Σάββας Στουρνάρας φημισμένος πανηγυριστής είνε ο καθήμενος 2ος εξ αριστερών μετά του θιού του Συμεώνος.Χάμαι δε εξηπλωμένος ο Λάμπρος Πανίδας.(φωτογρ.Ι.Χρυσανθακόπουλος)

Από την ιστορικήν πανήγυριν του Αγίου Συμεώνος του Μεσολογγίου – Περί ης εγράφομεν ει το φύλλον της 13 Ιουλίου.Ο Σάββας Στουρνάρας φημισμένος πανηγυριστής είνε ο καθήμενος 2ος εξ αριστερών μετά του θιού του Συμεώνος.Χάμαι δε εξηπλωμένος ο Λάμπρος Πανίδας.(φωτογρ.Ι.Χρυσανθακόπουλος)

 Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό φίλο Ανδρέα Χατζηπολάκη από την Κρήτη για την παραχώρηση του φύλλου της εφημερίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ».

Αγγελιοφόρος 10 Μαϊου 1910 Αριθ.007

Στη στήλη της εφημερίδας «Πενιές» ανα φέρει:

-Δόξα σοι ο Θεός …Μας επεσκέφθη και ο Γεννάρης…βροχή παλτά ήλιος κρύο ζέστη…

-Δηλαδή ανάποδες μεταβολές καιρού , απαράλλακτα,σαν τας μεταβολλάς των συνδοιασμών…Αιτωλοακαρνανίας.

-Ήρχισαν αι προετοιμασίοι των διαφόρων παρεών ,δια την πανήγυριν  του αγίου Συμεώνος.

– Ο θαυμάσιος Σάββας ευρίσκεται εν διαρκή κινήσει δια τον καταρτισμόν της παρέας του.

-Έινε αυτύχημα η ζωηρότης αυτή δια την λαμπροτέραν διεξαγωγήν της πανηγύρεως τάυτης, η οποία έτεινε βαθμηδόν να λησμονηθή.

-Και η οποία με τοσαύτας ηρωικάς πατρωγονικού κλέους , αναμνήσεις συνδέεται.

 

Ανεξάρτητος 17 Μαϊου 1915 Αριθ.363

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.