Σημαντικές Μορφές

Σάββας Στουρνάρας

Ο Σάββας Στουρνάρας

Κουτσοσάββας

Χ.Δαρλαμήτσος ,Στουρνάρας Σάββας,Χρήστος Τσίντζος,Γιάννης Μαρούλης,Γιάννης Κανδυλιώτης,Διονύσης Πανόπουλος,Π.Κατσιγιάννης
1907

Ο Σάββας Στουρνάρας θεωρείται η μεγαλύτερη μορφή Άη Συμιώτη πανηγυριστή στα νεώτερα χρόνια.Αν και κουτσός (τον έλεγαν Κουτσοσάββα ) ήταν όχι μόνο περίφημος τύπος γλεντζε ,αφεντάνθρωπος , αγαπητός σ’όλους ,αλλά και σπουδαίος εμψυχωτής του Πανηγυριού.Πέθανε στα 1924 και την επόμενη χρονιά η παρέα του τον τίμησε με δίσκο κόλυβων και μνημόσυνο στο Μοναστήρι.Θρυλείται ότι κατά τους βαλκανικούς πολέμους (1913) πήγε μόνος του στον Άη Συμιό , μια και όλοι σχεδόν οι φίλοι του ήταν στο μέτωπο,Μαζί με όργανα βέβαια.

(Το πανηγύρι τ’Αη Συμιού, Θωμάς και  Βησσαρίωνας Γκόρπας, Ζυγός, Αθήνα 1972 )

Στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος (10 Μαϊου 1910 Αριθ.007) του Ανδρέα Γεωργόπουλου και στη στήλη «Πενιές» γίνεται αναφορά για τον Σάββα Στουρνάρα :

Ο θαυμάσιος Σάββας ευρίσκεται εν διαρκή κινήσει δια τον καταρτισμόν της παρέας του.

-Έινε ευτύχημα η ζωηρότης αυτή δια την λαμπροτέραν διεξαγωγήν της πανηγύρεως τάυτης, η οποία έτεινε βαθμηδόν να λησμονηθή.

-Και η οποία με τοσαύτας ηρωικάς πατρωγονικού κλέους , αναμνήσεις συνδέεται.

Από την ιστορικήν πανήγυριν του Αγίου Συμεώνος του Μεσολογγίου - Περί ης εγράφομεν ει το φύλλον της 13 Ιουλίου.Ο Σάββας Στουρνάρας φημισμένος πανηγυριστής είνε ο καθήμενος 2ος εξ αριστερών μετά του θιού του Συμεώνος.Χάμαι δε εξηπλωμένος ο Λάμπρος Πανίδας.(φωτογρ.Ι.Χρυσανθακόπουλος)

Από την ιστορικήν πανήγυριν του Αγίου Συμεώνος του Μεσολογγίου – Περί ης εγράφομεν ει το φύλλον της 13 Ιουλίου.Ο Σάββας Στουρνάρας φημισμένος πανηγυριστής είνε ο καθήμενος 2ος εξ αριστερών μετά του θιού του Συμεώνος.Χάμαι δε εξηπλωμένος ο Λάμπρος Πανίδας.(φωτογρ.Ι.Χρυσανθακόπουλος)

Χρήστος Γ. Ευαγγελάτος

Ο επί σειρά ετών δήμαρχος Μεσολογγίου Χρήστος Ευαγγελάτος μετά του ιερέα Αντώνη Καλτάση από τον Άγιο Θωμά.
Συνηθιζόταν έως τα τέλη του 1970 να προπορεύονται έφιπποι ιερέας και ο Δήμαρχος.

Ο Χρήστος Ευαγγελάτος ο μακροβιώτερος δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου δεν ήταν δυνατόν να μη συμμετέχει στο πανηγύρι.Τϊμησε και τιμήθηκε όσο κανείς άλλος άρχοντας του Μεσολογγίου από τους συμπατριώτες του.

Μπορείτε να διαβάσετε για τον Χρήστο Γ.Ευαγγελάτο πατώντας εδώ

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.