Μήτρος Μπονταΐτης

Μήτρος Μπονταϊτης

Ο Μήτρος Μπονταϊτης ήταν αξιωματικός Ε’ τάξεως (Λοχαγός) και σκοτώθηκε κατά τα ιμβραημικά. Είναι γνωστός για τη γενναία πολεμική του δράση αλλά και για την συμμετοχή του στις εσωτερικές διαμάχες στην Τρίπολη το 1824. Είχε συνδεθεί φιλικά με το Μπεκίρ πασά, θείο του γνωστού Κιαμίλ-μπεη της Κορίνθου. ‘Όταν ο Μπεκίρ πασάς κατέφυγε στην Αίγυπτο, ο Μπονταϊτης τον ακολούθησε. Μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο και έχοντας, άγνωστο πως, αποκτήσει πολλά πλούτη, ασχολήθηκε με το εμπόριο. Κατά την διάρκεια των πρώτων εμφυλίων συγκρούσεων έδρευαν στην Τρίπολη στρατιώτες πιστοί στον Κολοκοτρώνη, που αγόραζαν διάφορα εμπορεύματα με κάλπικα τούρκικα νομίσματα και γενικώς ζούσαν σε βάρος των Τριπολιτών. Η δυσαρέσκεια των κατοίκων της πόλης συνεχώς μεγάλωνε, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο από τη Διοίκηση. Ορισμένοι από αυτούς αποφάσισαν να αντιδράσουν ακόμα και με τα όπλα. Με επικεφαλής τους Γ. Βάρβογλη, φανατικό εχθρό του Κολοκοτρώνη, Μήτρο Μπονταϊτη και το γαμπρό του Γ.Γαλανόπουλο ίδρυσαν την εταιρεία «Αδελφότης», η οποία με την εξάπλωση των διενέξεων μετατράπηκε σε καθαρά στρατιωτική οργάνωση και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσει. Κι’ αυτή δεν άργησε να έρθει. Στο τέλος του Ιανουαρίου του 1824 ο Β.Στάϊκος, αξιωματικός του Παπαφλέσσα, που τότε βρισκόταν στην Τρίπολη, μάλωσε με ένα Τριπολιστιώτη φούρναρη και τον σκότωσε. Η Αδελφότητα αντέδρασε και ζητούσε να της παραδοθεί ο φονιάς. Με επέμβαση του Πολιτάρχη Μπιλίδα τους παραδόθηκε και αυτοί τον κατακρεούργησαν. Μετά την πράξη τους αυτή, οι αρχηγοί της Αδελφότητας αποφάσισαν να εκτελέσουν τον Κολοκοτρώνη. Έστησαν ενέδρα σε ένα σπίτι μπροστά από το οποίο θα πέρναγε ο Κολοκοτρώνης και θα πετύχαιναν το σκοπό τους αν την τελευταία στιγμή δεν μετάνιωνε ο συνωμότης Αναστάσης Σαράτσης ή Τσάτσος που μπήκε μπροστά στο παράθυρο και δεν άφησε τους άλλους να πυροβολήσουν. Ο Κολοκοτρώνης έμαθε τι συνέβη και κάλεσε στην Τρίπολη το γιο του Γενναίο που βρισκόταν στο Ναύπλιο. Τότε ο Μήτρος Μπονταϊτης έδωσε το σύνθημα της εξέγερσης.. Δικοί του άνθρωποι την ημέρα της εορτής του Αγίου Δημητρίου έλεγαν στους μαγαζάτορες «βοήθειά σας ο Αη Δημήτρης» που για τους συνωμότες σήμαινε ότι έπρεπε να πάρουν τα άρματα τους και να συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο. Επεμβαίνει ο Γενναίος και άρχισε το τουφεκίδι. Οι Τριπολιτσιώτες με αρχηγό το Μπονταϊτη πιάνουν τη μεγάλη Ντάπια. Επιμένουν με πείσμα στην αντίσταση κατά των στρατιωτών του Κολοκοτρώνη παρ’ όλο που οι φίλοι τους που είχαν ταμπουρωθεί σε διάφορα σπίτια γύρω από αυτή έχουν παραδοθεί. Ο Κολοκοτρώνης διατάζει και καίνε το σπίτι του Μπονταϊτη και του Μανιατόπουλου που ήταν μαζί του στη μεγάλη Ντάπια. Η πολιορκία της μεγάλης Ντάπιας κράτησε τρεις μέρες οπότε ο Μπονταίτης με το Μανιατόπουλο την εγκατέλειψαν και πήγαν στο Κρανίδι όπου οι αντίπαλοι του Κολοκοτρώνη τους υποδέχθηκαν σαν ήρωες.

Στην έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών που αναφέρεται στα διάφορα τραγούδια της πατρίδας μας υπάρχει ένα κλέφτικο τραγούδι για το Μήτρο Μπονταϊτη, με θέμα «την αγγελία του θανάτου στη χήρα γυναίκα του, τη μικροπαντρεμένη». Υπάρχουν δύο παραλαγές του τραγουδιού:

A

Ποιός είν’ άξιος κι ογλήγορος, ποιός είναι παλικάρι, να πάει να πει της Μήτραινας, της μικροπαντρεμένης,

να μήν αλλάξει τη Λαμπρή, φλουριά να μη φορέσει, το Μήτρο τον σκοτώσανε.

Β

Ποιός είν’ άξιος κι ογλήγορος, άξιος και παλικάρι, να πάει να πει της Μήτραινας, του δόλιου Μπονταϊτη,

να μήν αλλάξει τη Λαμπρή, φλουργιά να μη φορέσει, το Μήτρο τον σκοτώσανε, το δόλιο της τον άντρα.

Κάτου στους Λάκκους κείτεται, κορμί δίχως κεφάλι, μαύρα πουλιά το ντρογυράν κι άσπρα τον παραστέκουν, κ’ ένα πουλί, καλό πουλί, κάθεται στο κεφάλι.

Τ’ άλλα πουλιά του λέγανε, τ’ άλλα πουλιά του λένε. Δε ντρώς και σύ, καλό πουλί, απ’ αντριωμένου πλάτες,

να κάνεις πήχη το φτερό, και πιθαμή το νύχι.

Αίτηση για την αναγνώριση των εκδουλεύσεων του Μήτρου Μπονταϊτη υπέβαλλε το 1846 η κόρη του Ντουντού που ήταν παντρεμένη με το Θεοδ. Πετρινό. Επειδή με την αναγνώριση που έγινε η κόρη του δεν ήταν ευχαριστημένη, ο σύζυγός της Θ. Πετρινός υπέβαλλε το 1865 νέα αίτηση, μαζί με αντίγραφο της πρώτης και ζητούσε πλήρη αναγνώριση.

Τα σχετικά έγγραφα ήσαν τα εξής:

Προς την Σ. επί των Εκδουλεύσεων των αγωνιστών Επιτροπή.

Αναφορά της Δουδούς θυγατρός του ποτέ Στρατηγού Μήτρου Μποταϊτου συζύγου Θεοδ. Μ. Πετρινού, κατοίκου Τριπόλεως της Μαντινείας.

Η ευσεβάστως υποφαινομένη είχεν πατέρα το Μακαρίτην Στρατηγόν Μήτρον Μποταϊτην, αρχηγόν ποτέ της επαρχίας Τριπολιτζάς, ήδη Μαντινείας.

Ο πατήρ μου ούτος εφονεύθη μαχόμενος υπέρ Πατρίδος και τούτο είναι γνωστόν εις όλα τα μέλη της Επιτροπής, και επί της Στρατηγίας του και εις την διάρκειαν του στρατιωτικού του σταδίου εξώδευσεν ου μικράς χρηματικάς ποσότητας. Η κατά τα 1833 συσταθείσα Επιτροπή αναγνωρίζουσα τας εκδουλεύσεις του κατέταξεν αυτόν εις τα Μητρώα και κατά συνέπεια απεφάσισε να δοθώσι προς την αναφερομένην αι αποζημιώσεις όσαι ήθελον ανήκει εις αυτόν αν έζει, αλλ’ επί τη βάσει της αποφάσεως ταύτης εδόθη προς τον σύζυγον αυτής Θ.Μ.Πετρινόν γραμμάτιον εξ χιλιάδων δραχμών, ενώ έπρεπε να τω δοθεί γραμμάτιον ένδεκα περίπου χιλιάδων ως εις τους λοιπούς της αυτής τάξεως ανωτέρους αξιωματικούς. ‘Οθεν η αναφερομένη εξαιτούμαι ίνα η σεβαστή αύτη Επιτροπή αποφασίση να δοθώσιν προς αυτήν όλαι αι αποζημιώσεις όσαι ανήκον προς τον πατέρα της και να πληρωθώσιν όσα ωφείλοντο προς αυτόν ως δαπανηθέντα εις τον υπέρ ανεξατρησίας αγώνα κατά τας οποίας επαρουσίασε και θέλει παρουσιάσει αποδείξεις.

Εν Τριπόλει την 17.11.1846

Υποσημειούμαι με σέβας

Η ευπειθής

Δουδού Θ.Πετρινού

Η δεύτερη αίτηση υπεβλήθη το 1865 από το Θ.Πετρινό.

Προς την επί του Αγώνος Σεβαστήν Επιτροπήν.

Αναφορά της Δουδούς Θ.Πετρινού Θυγατρός του ποτέ Στρατηγού Μήτρου Μπονταϊτου, κατοίκου Τριπόλεως εκ Μαντινείας.

Δια του Νομάρχου Αρκαδίας

Λαβούσα υπ’όψιν την εσώκλειστον αίτησιν της αναφερομένης η Σεβαστή αύτη Επιτροπή παρακαλείται να αποφασίσει περί της αιτουμένης αποζημιώσεως της εν τη αυτή εσωκλείστω αναφερομένης ότι νόμιμον και δίκαιον. Υποσημειούμαι με το προσήκον σέβας.

η ευπειθής και εξ ονόματος αυτής ο πληρεξούσιος σύζυγός της

Θ. Πετρινός.

Εν Τριπόλει τη 20 Μαϊου 1865

Categories: Uncategorized

Πλοήγηση άρθρων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.